Объявления сайта

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В МКТ/МТНК

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В МКТ/МТНК

by Admin User -
Number of replies: 0

вступ маг

Для реєстрації вступник  має надіслати на  електронну адресу приймальної комісії usz_priyom2017@ukr.net
 
 або на Viber +380683883713  скановані копії (фотокопії):
 
-заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
-документа, що посвідчує особу;
-облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
-довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);
-документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
-медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК)